Ansök om mobilitetsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Mobilitetsstöd utgör ett komplement till färdtjänst och ger kommunen möjlighet att lämna ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till personer som har tillstånd till färdtjänst men inte har rätt till bilstöd enligt socialförsäkringsbalken. Det ekonomiska stödet ska utgöra ett komplement till färdtjänsten samt minska kommunens kostnader för färdtjänst.

Du kan ansöka åt:

  • dig själv
  • ditt barn
  • om du är god man/företrädare 

Krav på bilagor som ska bifogas:

  • Skriftligt besked på avslag för bilstöd enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
  • Ägarbevis på bilen (om du äger bilen).
  • Kopia på körkortet (om du är föraren).
  • Läkarintyg som visar funktionsnedsättningens varaktighet och att du får köra bil.

En kommun får lämna mobilitetsstöd under förutsättning att den som ska få stödet:

  • samtycker till stödet, och
  • har tillstånd till färdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst, men
  • inte har rätt till bilstöd enligt socialförsäkringsbalken

Ansökan om mobilitetsstöd prövas av Kommunstyrelsen i Åtvidabergs kommun.

Mer information

Åtvidabergs kommuns webbsida kan du läsa mer om mobilitetsstöd under dokumentet "Regler för mobilitetsstöd i Åtvidabergs kommun".

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa