Lämna ditt e-förslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom att lämna och rösta på e-förslag får fler möjlighet att bidra med goda idéer och att lyfta frågor som engagerar.

Från och med 2023 inför Åtvidabergs kommun möjligheten att lämna e-förslag till kommunen. Vem som helst, oavsett boendeort eller ålder, är välkommen att rösta om e-förslag. Däremot är det enbart personer som är folkbokförda i kommunen som har möjlighet att lägga e-förslag som sedan ska tas upp för politisk behandling.

Ett e-förslag ska röra kommunens verksamhetsområden och frågor som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om. E-förslag som uppfyller de kriterierna publiceras på kommunens webbplats för röstning bland allmänheten. Ett förslag ligger aktivt för röstning under 90 dagar. Om förslaget under den perioden samlar minst 20 stödjande röster tas det upp till politisk behandling. Därefter ska beslut i normalfallet fattas inom sex månader. Den som har lagt förslaget kan komma att bjudas in till det sammanträde när beslutet ska fattas.

Du röstar på ett redan lagt e-förslag genom att besöka sidan: https://sjalvservice.atvidaberg.se/forslag/Rösta/

Även den som inte har möjlighet att använda tjänsten kan lämna ett förslag eller sin röst via kommunens kontaktcenter, 0120-830 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa