E-Förslag

Gångbana mellan Entitevägen och Smultronvägen

Status
Publicerat
Röstning avslutas
2024-01-25
Antal röster
18

Beskrivning
Det saknas idag en gångbana mellan Entitevägen och Smultronvägen, varpå stigar vuxit fram längs gräset sedan säkerligen ca 30 år tillbaka i tiden. Dessa stigar innebär dock risk för halka vid regn och snö.

Vill man idag ta sig ifrån Smultronvägen till Entitevägen måste man följa befintlig gångbana ner mot Basthagsvägen.

En gångbana som ansluter till befintlig gångbana direkt ifrån Entitevägen vore önskvärt. Vid en placering exempelvis längsmed fastigheten "Knuten 6", handlar det hela endast om ett avstånd på ca 50 meter.

Se bifogade bilder.